เมทัลชีทจิงโจ้เหล็ก

จิงโจ้เหล็ก แผ่นเมทัลชีทหรือแผ่นเหล็กคุณภาพสูง เหมาะกับการนำไปรีดขึ้นรูปเป็นหลังคาบ้านและผนัง
มีคุณสมบัติป้องกันสนิมได้ยาวนาน ผลิตในประเทศไทย จึงมั่นใจได้มากกว่าสินค้าที่มาจากต่างประเทศ พร้อมการรับประกัน

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

JingJoe Lek? แผ่นเมทัลชีทที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีจากออสเตรเลีย เป็นเหล็กแบบจุ่มร้อนเคลือบสังกะสี/อลูมิเนียมอัลลอย เคลือบด้วยโลหะผสม ซิงค์-อลูมิเนียม 55% ที่ผลิตโดยกระบวนการจุ่มร้อนแบบต่อเนื่อง มีเฉพาะที่บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

มั่นใจกว่า

  • ด้วยชั้นเคลือบสม่ำเสมอ ทนกว่าสังกะสี 4 เท่า
  • ได้เนื้อเหล็กหนาเต็มๆ
  • มีรับประกันทุกแผ่น สินค้าไม่ผุจนทะลุ
  • มีสีให้เลือกหลากหลาย

แผ่นหลังคาผลูซิงค์
JingJoe Lek Bare By Blue Scope Steel
0.23 TCT. JingJoe Lek (สีอลูซิงค์)
0.26 TCT. JingJoe Lek (สีอลูซิงค์)
0.28 TCT. JingJoe Lek (สีอลูซิงค์)
0.30 TCT. JingJoe Lek (สีอลูซิงค์)

JING JO LEK PAINT By Blue Scope Steel
0.25 JingJoe Lek Paint สีเขียวนิยม (Ni-Yom Green)
0.25 JingJoe Lek Paint สีแดงโชติช่วง (Chod-Chaung Red)
0.25 JingJoe Lek Paint สีน้ำเงินร่ำรวย (Rum-Ruay Blue)
0.25 JingJoe Lek Paint สีน้ำตาลยั่งยืน (YangYeun Brown)

0.30 JingJoe Lek Paint สีเขียวนิยม (Ni-Yom Green)
0.30 JingJoe Lek Paint สีแดงโชติช่วง (Chod-Chaung Red)
0.30 JingJoe Lek Paint สีแดงมั่งคง (Mung-Kung Redฺ)
0.30 JingJoe Lek Paint สีน้ำเงินร่ำรวย (Rum-Ruay Blue)
0.30 JingJoe Lek Paint สีเขียวสมบูรณ์ (SomBoon Green)
0.30 JingJoe Lek Paint สีน้ำตาลยั่งยืน (YangYeun Brown)
0.30 JingJoe Lek Paint สีส้มพูนทรัพย์ (Poon Sub Orange)
0.30 JingJoe Lek Paint สีฟ้าร่มเย็น (Rom-Yen Blue)
0.30 JingJoe Lek Paint สีเทามั่งคง (Mun Kong Grey)
0.30 JingJoe Lek Paint สีดำบารมี (Baranee Black)
0.30 JingJoe Lek Paint สีเขียวอยู่เย็น (Yuu Yen Green)
0.30 JingJoe Lek Paint สีขาวมณี (Manee White )
0.30 JingJoe Lek Paint สีเหลืองสุขสันต์ (Suk San Yellow)

 


บลูสโคป แซคส์? คูล (BlueScope Zacs? Cool) อัพเกรดเทคโนโลยี ให้บ้านยิ่งกว่า

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมทัลชีท บลูสโคป แซคส์? คูล ให้มีประสิทธิภาพในการสะท้อนความร้อนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการอัพเกรด Cool coating technology ที่เป็นนวัตกรรมเม็ดสีสูตรพิเศษ ที่ทำหน้าที่ในการสะท้อนความร้อนของแสงอาทิตย์ออกไป

ดังนั้น ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวส่งผลให้อุณหภูมิภายในบ้านเย็นขึ้นกว่าเมทัลชีทบลูสโคป แซคส์? คูล สูตรเดิม และเย็นกว่าเมทัลชีททั่วไปที่ไม่ได้ใช้โมเลกุลเม็ดสีสูตรพิเศษนี้

เพื่อเป็นการยืนยันประสิทธิภาพที่ดีกว่า ทางบลูสโคป ได้ทำการทดสอบร่วมกับศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Scientific and Technological Research) เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของการสะท้อนความร้อนที่ดียิ่งขึ้น โดยได้สร้างบ้านจำลองเพื่อทำการทดสอบการสะท้อนความร้อนของแผ่นเมทัลชีทบลูสโคป แซคส์? คูล เปรียบเทียบกับแผ่นเมทัลชีททั่วไป ที่มีความหนาและสีเดียวกัน โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 4 แบบ ดังนี้

  1. การวัดและบันทึกอุณหภูมิผิวแผ่นของแผ่นหลังคาเมทัลชีท โดยมีการติดตั้งเครื่องมือสำหรับการวัดค่าอุณหภูมิด้วยหัววัดอุณหภูมิ เป็นจำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ พื้นผิวหลังคาภายใน, พื้นผิวหลังคาภายนอก ด้านทิศตะวันตก และพื้นผิวหลังคาภายนอก ด้านทิศตะวันออก โดยบันทึกอุณหภูมิด้วยเครื่องบันทึกอุณหภูมิ และวิเคราะห์ผล โดยมีการบันทึกข้อมูลตลอดช่วงเวลาการทดสอบ
  2. การวัดและบันทึกอุณหภูมิภายในห้องทดสอบ โดยใช้เครื่องมือสำหรับการวัดค่าอุณหภูมิ จำนวน 1 ตำแหน่ง บริเวณภายในห้องทดสอบ เพื่อเป็นการวัดและบันทึกอุณหภูมิภายในห้องทั้งตอนที่เปิดเครื่องปรับอากาศ และไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศตลอดช่วงเวลาที่ทำการทดสอบ เพื่อสังเกตุอุณหภูมิที่เกิดขึ้น
  3. การวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า โดยการเปิดเครื่องปรับอากาศภายในห้องทดสอบ และใช้เครื่องมือชุดเก็บค่าพลังงานไฟฟ้า เพื่อบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ โดยจะนำมาคำนวณและเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของห้องทดสอบทั้ง 2 ห้องที่มีการควบคุมการเปิดเครื่องปรับอากาศที่เท่ากัน
  4. การบันทึกภาพถ่ายอุณหภูมิ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายนอกบ้านทดสอบทั้ง 2 หลัง โดยการใช้กล้องอินฟราเรดในการถ่ายภาพอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดช่วงเวลาการทดสอบ เพื่อดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแผ่นที่เกิดขึ้น

โดยจากผลการทดสอบพบว่า บลูสโคป แซคส์? คูล มีการสะท้อนความร้อนได้ดีขึ้น ทำให้อุณหภูมิที่ส่งผ่านหลังคาน้อยลง จึงสามารถทำให้อุณหภูมิในห้องเย็นกว่าสูงสุดถึง 4.22 องศาเซลเซียส และยังช่วยให้บ้านประหยัดไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 24% อีกด้วย (ดู VDO เพิ่มเติมได้ที่นี่)

มั่นใจได้ว่าเมทัลชีทบลูสโคป แซคส์? คูล ที่อัพเกรดเทคโนโลยีขึ้นอีกขั้น ทำให้บ้านเย็นกว่า ประหยัดไฟกว่า

จากการทดสอบทำให้มั่นใจได้ว่า เมทัลชีทบลูสโคป แซคส์? คูล ที่มีการอัพเกรดเทคโนโลยี cool coating นั้น สามารถสะท้อนความร้อนได้ดียิ่งขึ้น ทำให้อุณหภูมิภายในบ้านลดลงได้มากกว่า ประหยัดไฟเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในการประหยัดไฟฟ้าของอาคาร ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งอายุการใช้งาน ขนาดเครื่องปรับอากาศ รูปทรงหลังคา อุปกรณ์ที่ช่วยสะท้อนความร้อน หรือฉนวนกันความร้อนด้วย แต่การเลือกวัสดุหลังคาที่มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน อย่างเมทัลชีทบลูสโคป แซคส์? คูล ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้บ้านเย็นขึ้นได

BlueScope Zacs AZ70 (มอก.)
0.30 BlueScope Zacs AZ70 G550 (มอก.)
0.33 BlueScope Zacs AZ70 G550 (มอก.)
0.35 BlueScope Zacs AZ70 G550 (มอก.)
0.40 BlueScope Zacs AZ70 G550 (มอก.)

BlueScope Zace Cool/Natural By Blue Scope Steel (AZ70) (มอก.) 0.35
0.35 ATP.BlueScope Zacs Cool Nuvo Blue (สีน้ำเงิน)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Cool Bright Green (สีเขียว)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Cool Banana Leaf (สีเขียวหยก)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Cool Bang Jak Green (สีเขียวบางจาก)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Cool HG Tiger Red (สีแดงสด)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Cool Castle Red (สีแดงอิฐ)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Cool Peanut Butter (สีครีม)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Cool Natural Brown (สีน้ำตาล)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Cool Asian White (สีขาว)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Cool Shampoo Blue (สีฟ้า)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Cool MG Yellow (สีเหลือง)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Cool Bai Tong Green (เขียวมใบตอง)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Cool Almighty Violet (สีม่วง)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Cool Shiny Pink (สีชมพู)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Cool Shuttle Glay (สีเทา)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Cool Citrus Orange (สีส้ม)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Cool Spider Black (สีดำ)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Cool Leadder Grey (สีเทาเข้ม)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Cool Tamarind Red (สีแดงมะขาม)


BlueScope Zace Cool By Blue Scope Steel (AZ70) (มอก.) 0.40
0.40 ATP.BlueScope Zacs Cool Nuvo Blue (สีน้ำเงิน)
0.40 ATP.BlueScope Zacs Cool Bright Green (สีเขียว)
0.40 ATP.BlueScope Zacs Cool
HG Tiger Red (สีแดงสด)
0.40 ATP.BlueScope Zacs Cool Natural Brown (สีน้ำตาล)
0.40 ATP.BlueScope Zacs Cool Shutter Grey (สีเทา)

0.40 ATP.BlueScope Zacs Cool Peanut Better (สีครีม)
0.40 ATP.BlueScope Zacs Cool Bang-Chark Green (สีเขียวบางจาก)
0.40 ATP.BlueScope Zacs Cool Asian White (สีขาว)

0.40 ATP.BlueScope Zacs Cool Shampoo Blue (สีฟ้า)
0.40 ATP.BlueScope Zacs Cool Spider Black(สีดำ)

 

BlueScope Zace Natural By Blue Scope Steel (AZ70) (มอก.) 0.30/0.35)

0.30 ATP.BlueScope Zacs Natural Spider Black (ดำด้าน ธรรมชาติ)

0.35 ATP.BlueScope Zacs Natural Spider Black (สีดำธรรมชาติ)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Natural Asian White (สีขาวธรรมชาติ)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Natural Shutter Grey (สีเทาธรรมชาติ)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Natural HG-Tiger Red (แดงด้าน ธรรมชาติ)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Natural Citrus Orange (ส้มด้าน ธรรมชาติ)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Natural Nuvo Bkue (น้ำเงินด้าน ธรรมชาติ)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Natural Super Brown (น้ำตาลด้าน ธรรมชาติ)
0.35 ATP.BlueScope Zacs Natural Super Blue (น้ำเงินเข้มด้าน ธรรมชาติ)

เหล็กเคลือบซิงคาลุม (ZINCALUME STEEL)

เหล็กเคลือบซิงคาลุม (ZINCALUME? steel) เป็นเหล็กเคลือบโลหะผสมระหว่างอลูมิเนียม 55 อัตราส่วน สังกะสี 43.5 อัตราส่วน และซิลิคอน 1.5 อัตราส่วน ผลจากการวิจัยทางเทคนิคพบว่าเหล็กเคลือบซิงคาลุม เหมาะสำหรับการใช้ในงานอาคารก่อสร้างส่วนหลังคาและผนัง และผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ต้องการคุณภาพเหล็ก ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเหล็กเคลือบสังกะสีถึง 4 เท่า

หลังจากที่มีการค้นคว้าและวิจัยในห้องทดลองมาหลายปี เหล็กเคลือบซิงคาลุม (ZINCALUME steel) ของบลูสโคป สตีล ได้ถูกแนะนำตัวเข้าสู่ตลาดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 และยังคงสร้างมาตรฐานในเรื่องคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนและมีอายุการใช้ งานที่ยาวนาน จากการทดสอบหลายๆที่ ในสภาพภูมิอากาศในแถบเอเชีย เป็นการยืนยันว่าเหล็กเคลือบซิงคาลุม (ZINCALUME steel) มีคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมเหมาะกับสภาพภูมิอากาศในแถบเอเชีย

เหล็กเคลือบซิงคาลุม (ZINCALUME Steel) มีระบบป้องกันสนิม 2 ลักษณะคือมีอลูมิเนียมซึ่งเป็นส่วนประกอบของชั้นเคลือบช่วยเป็นเกราะป้องกัน การกัดกร่อนที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างอากาศและตัวเนื้อเหล็ก ส่วนสังกะสีช่วยป้องกันการกัดกร่อนบริเวณขอบตัดและรอยขีดข่วน โดยสารประกอบสังกะสีจะสละตัวเองเพื่อป้องกันการกัดกร่อนที่เนื้อเหล็ก

BlueScope Zincalume AZ150 (มอก.)
0.35 TCT (0.30 Bmt.) Zincalume AZ150 G550 (มอก.)

0.40 TCT (0.35 Bmt.) Zincalume AZ150 G550 (มอก.)
0.47 TCT (0.42 Bmt.) Zincalume AZ150 G550 (มอก.)

0.50 TCT (0.45 Bmt.) Zincalume AZ150 G550 (มอก.)

 

เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์
เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ ผลิตจากการนำเหล็กเคลือบโลหะซิงคาลุม(เหล็กเคลือบโลหะผสมซิงค์-อะลูมิเนียม 55%) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก. 2228-2558 มาเคลือบสี ด้วยความสง่างาม หลากหลายสีสัน ตอบสนองต่อการออกแบบที่หลากหลาย มีน้ำหนักเบาและความทนทานสูง เป็น องค์ประกอบที่

ช่วยให้เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ เป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับ สถาปนิก เจ้าของโครงการ นักออกแบบ เจ้าของบ้าน และสาธารณชน พร้อมการรับประกันสูงสุด 30 ปีตามงื่อนไขของบริษัทฯ และผลิตตามมาตรฐาน AS/NZS ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดมาตรฐานหนึ่งของโลก ซึ่งช่วยให้เจ้าของอาคารสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพของเหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์

เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ แมท ถูกออกแบบให้มีความด้านบนเฉดสี ที่มีค่าความเงา (gloss) ไม่เกิน 10% เพื่อลดการสะท้อนของแสงที่สมบูรณ์

เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ เพิร์ลเลสเซนท์ ช่วยยกระดับการออกแบบอาคารอันล้ำค่าของท่าน เมื่อแสงตกกระทบบนพื้นผิวเมทัลลิคที่มีอนุภาคไมกา จะช่วยสร้างมุมมองของมิติที่มีความล้ำลึกแตกต่างกันบนตัวอาคาร ช่วยให้อาคารโดดเด่นและมีความแตกต่างตามแต่ละมุมมอ งและแสงที่ตกกระทบ

เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ เอกซ์พีดี ให้ความสง่าของสีที่ทนนานและทนทานต่อสภาพแวดล้อม ถูกพัฒนาเพื่อใช้สำหรับงานหลังคาและผนังภายนอกที่ต้องการให้อาคารมีเฉดสีที่สดใส เงางาม ยาวนาน

Color Bond By Blue Scope Steel (AZ150) (มอก.) 0.51
0.42 Bmt.0.51 Apt. ColorBond AZ150 G550 Ocean Blue
0.42 Bmt.0.51 Apt. ColorBond AZ150 G550 International Brown

0.42 Bmt.0.51 Apt. ColorBond AZ150 G550 Alloy Grey
0.42 Bmt.0.51 Apt. ColorBond AZ150 G550 Off White
0.42 Bmt.0.51 Apt. ColorBond AZ150 G550 Night Sky
0.42 Bmt.0.51 Apt. ColorBond AZ150 G550 Posh Grey
0.42 Bmt.0.51 Apt. ColorBond AZ150 G550 Army Green

เมทัลชีทลายไม้
0.35 Galaxy ลายไม้

 

 

 

 

 

CopyRight 1999-2023. P.M Power (1999) Limited Partnership.
All rights Reserved. Read
Privacy Policy. Tel 081-7041110, 086-3720148, Fax 036-670780
Head Office 12/6, 12/9 Moo 1 DownRueng, Mueng, Saraburi, Thailand. 18000.
Ayuthaya Factory (ฺBranch 1) )100 Moo 4 BanRom, Tha-Rua, Ayuthaya, Thailand. 13130.

Saraburi 3 (Branch 3) 88/8 Moo 1 NongPlaLai, Mueng, Saraburi, Thailand. 18000
ก้าวสู่ปีที่ 25 แห่งความภาคภูมิใจของเราชาว พี.เอ็ม เมทัลชีท สระบุรี